วัดปากดง 54/1 หมู่8 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 - Web wat Thailand